logo
NOVOSTI
OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA MASTER STUDIJA
Mostar, 30.11.2016
CENTAR CIVILNIH INICIJATIVA - STUDENTSKA DEBATA
Mostar, 30.11.2016
ZAJEDNIČKI (EFMO&EFSA) MASTER STUDIJ - RASPORED ISPITNIH TERMINA (DOPUNA)
Mostar, 27.11.2016
MASTER STUDIJ - REZULTATI (PREDUSLOVNOG) ISPITA IZ PREDMETA MENADŽERSKA EKONOMIJA
Mostar, 16.11.2016
METODI I MODELI POSLOVNOG ODLUČIVANJA, RAČUNOVODSTVO MSP - IZMJENA APSOLVENTSKIH ISPITNIH TERMINA
Mostar, 14.11.2016

PRETRAGA

IZDVAJAMO

Vizija i misija Fakulteta
Vizija:
Postati moderna, progresivna i otvorena visoko obrazovna ustanova prepoznatljivog imidža, tržišno orijentisane organizacije koja pruža obrazovne usluge vrhunske kvalitete.

Misija:

Edukacija i osposobljavanje visokoobrazovanog akademskog i stručnog kadra koji će uspješno odgovarati savremenim poslovnim izazovima, kao i naučnoistraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom, te podizanje stepena kvaliteta visokog obrazovanja u BiH.
Kontakt informacije 
Kontakt informacije
Žiro račun 
Žiro račun
  Početna stranica
  Statut Univerziteta
  Novosti
  O nama
  Nastavno osoblje
  Studenti
  Ispitna literatura
  Obavještenja
  Studentska služba - Obavještenja
  Visina naknade pri upisu na Fakultet - ak. 2015/2016.
  Raspored ispitnih rokova - ak. 2015/2016.
  Raspored nastave - ak. 2016/2017.
  Termini konsultacija nastavnog osoblja - ak. 2015/2016.
  Kalendar - ak. 2015/2016.
  Teme za diplomske, završne i seminarske radove - ak. 2015/2016.
  Poslovna informatika
fakultetfakultet