logo
NOVOSTI
OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU PRIMLJENI NA EKONOMSKI FAKULTET (I GODINA) A NISU REALIZOVALI UPIS
Mostar, 15.7.2014
JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA MR. SC. VENANA HADŽISELIMOVIĆA
Mostar, 12.7.2014
JAVNA ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KANDIDATA NIKŠE ŠIMIĆA
Mostar, 11.7.2014
RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS NA EKONOMSKI FAKULTET
Mostar, 9.7.2014
MASTER STUDIJ - RASPORED SEPTEMBARSKIH ISPITNIH TERMINA
Mostar, 9.7.2014

PRETRAGA

IZDVAJAMO

VIZIJA I MISIJA FAKULTETA

Vizija:

Postati moderna, progresivna i otvorena visoko obrazovna ustanova prepoznatljivog imidža, tržišno orijentisane organizacije koja pruža obrazovne usluge vrhunske kvalitete.

Misija:

Edukacija i osposobljavanje visokoobrazovanog akademskog i stručnog kadra koji će uspješno odgovarati savremenim poslovnim izazovima, kao i naučnoistraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom, te podizanje stepena kvaliteta visokog obrazovanja u BiH.

 

VIZIJA I MISIJA FAKULTETA
Studenti i prava studiranja 
Studenti i prava studiranja
Kontakt 
Kontakt
  Početna stranica
  Novosti
  O nama
  Nastavno osoblje
  Studenti
  Ispitna literatura
  Obavještenja
  Postdiplomski studij
  Doktorski studij
  Visina naknade pri upisu na Fakultet - ak. 2013/2014.
  Raspored ispitnih rokova - ak. 2013/2014.
  Raspored nastave - ak. 2013/2014.
  Termini konsultacija nastavnog osoblja - ak. 2013/2014.
  Kalendar - ak. 2013/2014.
  Teme za seminarske i diplomske radove - ak. 2013/2014.
fakultetfakultet