logo
NOVOSTI
EFMO I EFSA - UPIS NOVE GENERACIJE NA ZAJEDNIČKI MASTER STUDIJ
Mostar, 24.6.2016
MASTER STUDIJ - RASPORED ISPITNIH TERMINA
Mostar, 24.6.2016
MULTIDISCIPLINARNI STUDIJSKI PROGRAM "POSLOVNA INFORMATIKA" - PRIJAVA NA KONKURS
Mostar, 19.6.2016
OSNOVNE INFORMACIJE O PRIJAVI I UPISU NA MASTER STUDIJ
Mostar, 14.6.2016
INFORMACIJE O PRIJAVI NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA (PRVI CIKLUS)
Mostar, 13.6.2016

PRETRAGA

IZDVAJAMO

Vizija i misija Fakulteta
Vizija:
Postati moderna, progresivna i otvorena visoko obrazovna ustanova prepoznatljivog imidža, tržišno orijentisane organizacije koja pruža obrazovne usluge vrhunske kvalitete.

Misija:

Edukacija i osposobljavanje visokoobrazovanog akademskog i stručnog kadra koji će uspješno odgovarati savremenim poslovnim izazovima, kao i naučnoistraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom, te podizanje stepena kvaliteta visokog obrazovanja u BiH.
Kontakt informacije 
Kontakt informacije
Žiro račun 
Žiro račun
  Početna stranica
  Statut Univerziteta
  Novosti
  O nama
  Nastavno osoblje
  Studenti
  Ispitna literatura
  Obavještenja
  Studentska služba - Obavještenja
  Visina naknade pri upisu na Fakultet - ak. 2015/2016.
  Raspored ispitnih rokova - ak. 2015/2016.
  Raspored nastave - ak. 2015/2016.
  Termini konsultacija nastavnog osoblja - ak. 2015/2016.
  Kalendar - ak. 2015/2016.
  Teme za diplomske, završne i seminarske radove - ak. 2015/2016.
fakultetfakultet