Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Nabavka software-a - Projekt: HURBE

Nabavka software-a za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u sklopu p ...

Nabavka računarske opreme - Projekt: HURBE

Nabavka računarske opreme za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u s ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta informacijski...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta informacijskih tehnologija Un ...

Obavještenje o javnoj nabavci

U skladu sa članom 25. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik ...