Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor člana Upravnog odbora na Unive...

- iz reda zaposlenika (stalno zaposlenih) sa organizacionih jedinica:Ekonomski f ...

Konkurs za izbor Generalnog sekretara Univerzit...

Raspisuje se konkurs za izbor Generalnog sekretarana Univerzitetu „Džemal Bijedi ...

Konkurs za izbore u zvanja

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 101 - 2258/19 od 26.9.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, raspisujež

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekon...

Rektor Univerziteta u postupku javne nabavke građevinskih radova/rekonstrukcija ...