Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene na Univerzitetu u Mariboru u...

U okviru Erasmus+ KA 107 programa razmjene, studenti našeg Univerziteta se mogu nominovati za razmjenu na Univerzitetu u Mariboru u Sloveniji. Mobilnosti će se moći ostrvarivati u akademskoj 2021/22 godine od 01.08.2021. do 31.07.2022. Na program razmjene se ne mogu nominovati studenti prve godine dodiplomskog studija, apsolventi i imatrikulanti. Kvota za Bosnu i Hercegovinu je 8. U mreži osim našeg Univerziteta, također učestvuju i Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u istočnom Sarajevu i Univerzitet u Bihaću.

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osob...

Zainteresovani za mobilnost na Univerzitetu u Leonu mogu se nominovati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Leonu, a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Za mobilnost u svrhu predavanja kvota je dva (2) dok je kvota mobilnost u svrhu osposobljavanja takojđer dva (2). Mobilnosti se moraju realizovati do 30.07.2021.

Mogućnost razmjene studenata u zimskom semestru...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota za studente je 2.

Mogućnost razmjene studenata u zimskom semestru...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, njemački jezik i pravo. Kvota za studente je 2. Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Sarlandu treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.